Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE) представи третия доклад на проучването за тенденциите във ветеринарномедицинската професия в Европа "VetSurvey", според който настоящата тенденция в Европа е, че европейските ветеринарни лекари са предимно жени (65%), съобщиха от екипа на Българския ветеринарен съюз (БВС).

Проучването на FVE се провежда от 2015 г. и цели обратна връзка с ветеринарните лекари от европейските страни, за да се проследят насоките на развитие на професията и да се предвидят бъдещите предизвикателства.

Според доклада 71% от лекарите работят с животни за компания (домашни любимци). Наблюдава се насоката за спад в търсенето на ветеринарномедицинска практика за коне и дребни преживни животни, за сметка на засилено търсене на обучения за комуникация, бизнес и дигитални умения. Недостигът на ветеринарни лекари е често срещано предизвикателство в момента в Европа. Има нарастващ дефицит на кадри в много европейски страни и сектори на ветеринарномедицинската професия. За този проблем алармира и Българският ветеринарен съюз през последните години, той е изпитание за професията, тъй като застрашава ветеринарномедицинската система за защита здравето на животните, хуманното отношение към тях и безопасността на храните. Освен това оказва натиск и върху останалите сфери, което води до определени предизвикателства в обществения живот.

Друга тенденция е, че частната ветеринарномедицинска практика се променя бързо. Размерът на практиките се увеличава във всички европейски страни. Ветеринарните лекари, вместо да работят като служители в клиниките, стават собственици на такива. Това оказва влияние върху приходите, работните модели и културата на работа.

Насърчаване на превантивната ветеринарна медицина и възприемането на подхода "One Health" е от съществено значение за животните, хората и планетата ни, пише БТА.

Нормативната уредба определя задължението във всички животновъдни обекти да има редовни посещения на ветеринарни лекари. В европейските страни трябва да се прилага съвестно, но е предизвикателство да се осигурят достатъчно квалифицирани ветеринарни лекари на разположение за извършване на тези посещения, особено в селските райони. FVE се застъпва за прилагане на политики, насочени към набиране, задържане и връщане към професията за гарантиране на непрекъснатостта на ветеринарномедицинските грижи и развитие на професията. Важни стъпки към това е провеждащата се кампания за разнообразие, справедливост и приобщаване "FVE - обединени в многообразието".