Как щеше да звучи евангелският разказ, ако Исус се беше родил в някой дворец?! Примерно в двореца на Неговият съвременник цар Ирод?! Това щеше да бъде разказ по достойнство, защото роденото дете беше вечният Син на Бога.

Но вместо една такава история, в евангелията ние четем, че Този Божии Син, който е бил в славата и богатството на небето, се е родил в обор или по скоро в пещера. Защо според вас Бог позволи Синът Му да се роди в пещера, вместо в дворец? Има много причини за това, но най-съществената е, за да ни покаже, че Исус Христос дойде да спаси всякакви хора - богати и бедни, могъщи и безпомощни, известни и неизвестни, щастливи и нещастни, приети и аутсайдерите на обществото.

Исус ни обича всички, без значение, кои сме! И Той доброволно остави цялата небесна слава, за да може да ходи сред нас и да ни покаже любовта Си. Много малко от нас знаем, че Месията е роден в пещера, където овчарите са пазели своите стада от овце и кози, които са щели да продадат на прииждащите в Йерусалим поклонници, които на свой ред са щели да ги жертват в храма. Не можеше да има по-подходящо място за появата на Този, който щеше да пожертва живота си като Агне за греховете на целият свят. Той щеше да бъде изкупителната жертва за греховете на всички онези, които бяха и дори днес, все още са потънали в безнадеждност.

С Неговото раждане Той се идентифицира със всеки един човек, в каквото и да е състояние. Той няма да откаже да влезе в тъмнината и отчаянието, в което се намираме, защото Той вече доказа, че предпочита пещерата пред двореца. Много от нас може би считаме себе си за малки и недостойни, може би вече сме се отказали да се надяваме, че нещо добро може да ни се случи. Но точно поради тази причина Христос не се роди в големият Йерусалим, а в малкият Витлеем. Защото за Него да бъде някъде, не е зависело и не зависи от нечии статус, а от простата нужда от Него.

Снимка: iStock/Getty Images

Първото от дълга поредица обещания относно това дете беше дадено веднага след като Адам и Ева съгрешиха. Господ им каза, че "семето" на жената един ден ще нарани главата на змията (Битие 3:15). Въпреки че бяха необходими хиляди години, за да се изпълни думата Му, "семето" най-накрая влезе в света точно по график. Пророчества за това дългоочаквано дете се срещат в целия Стар завет и с всяко едно ние придобиваме по-добро разбиране за това кой е Той и какво Бог ни е обещал.

Снимка: iStock/Getty Images

Това което е по-малко известно е, че раждането на Месия (Христос), не е било изненада, нито за евреите, нито дори за езичниците в Персия и Вавилон. Самото събитие често се разглежда като "настъпило", без да се има в предвид, че е било предсказано, кога точно във времето ще се случи. С други думи "Рождество Христово" е знамение, което потвърждава пряката намеса на Бог в историята на човечеството. Предсказанието за раждането и въобще появата на Исус, се случва векове преди това, от страна на пророк Данаил, който предсказва точната година за раждането на Месия. Той прави това в Данаил 9:24-27:

"Седемдесет седмици са определени за народа ти и за светия ти град за свършване на престъплението и за слагане на край на греховете, и за правене на умилостивение за беззаконието, и за въвеждане на вечна правда, за запечатване на видение и пророчество, и за помазване на Пресвятото място. И така, знай и разбирай: От излизането на словото да се възстанови и съгради Ерусалим до Помазаника, Княза, ще бъдат седем седмици и шестдесет и две седмици; и ще бъде възстановен и съграден, с улици и окоп, и то в размирни времена. И след шестдесет и две седмици Помазаникът ще бъде отмахнат и няма да има нищо. И народът на идващия княз ще разруши града и светилището; и краят му ще бъде чрез наводнение; и до края: война, определени опустошения. И той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще прекрати жертвата и приноса; и на крилото на мерзостите идва един запустител, докато решеното унищожение се излее върху запустителя".

Снимка: iStock/Getty Images

В това пророчество срещаме термини като "седмици", които в еврейската пророческа идиоматика се считат "ден за година". С други думи още от времето на Данаил се е знаело, че след издаването на указа на Артаксеркс (около 445 пр.н.е.) Месия, ще се появи. След като се сметнат годините, става ясно, че след указа до посичането (разпъването) на Месия са точно 483 години. Когато сметнем 69 "седмици" като години,  достигаме до разпъването на Месия. И понеже Данаил е бил високо позиционирана фигура в политическият живот, както във Вавилон, така и в Персия, неговите предсказания са били широко популярни сред звездобройците и маговете в тези империи. Това предсказание на Данаил заедно с предсказанието от книгата Числа, вавилонците и маговете и мъдреците в Персия, са очаквали като поява на звезда в небето: Числа 24:17:

"Виждам го, но не сега, гледам го, но не отблизо: Ще излезе звезда от Яков и ще се въздигне скиптър от Израил, ще порази моавските първенци и ще погуби всичките потомци на бунтовниците".

Снимка: iStock/Getty Images

В този смисъл появата на звездата е било очаквано събитие, което да знаменува появата на Месия - Царят на Израел. Парадоксът е там, че за разлика от езичниците (неевреите) юдеите са били в духовна апатия при появата на Месия. Накратко, появата на Месия е предсказано стотици години преди това, което превръща "Рождество Христово", не в празник за купуване и подаряване на подаръци, а в повод за размисли, дали виждаме Божието провидение в изпращането на Сина Му сред нас?! Освен всичко друго това събитие показва, че Бог е пряко въвлечен в човешката история. За нас, като съвременни хора от 21-век, е необходимо, да не забравяме, защото дори и да изглежда, че съществуването ни е на "автопилот", Бог определено стои над историята и следва Своят план.

Ако искате да намерите Исус през тези Рождествени дни, няма да Го намерите около елхата, Той отново и отново е сред тези, които се нуждаят от Него, за да изплуват от тресавищата. С цялата ни суета около тези последни дни на годината, целта на всеки би трябвало да бъде да последва примера на Исус. А този пример е толкова простичък: "Бъди там, където има нужда от теб".