Изследването е обхванало 2 135 младежи на възраст от 16 до 25 години, съобщи BBC. Лошите оценки се срещат два пъти по-често при подрастващи, които нямат фиксирани часове за хранене, игра и почивка. Освен това, всяко трето дете с по-лоши оценки споделя, че „винаги” или „често” се чувства отритнато.

"Без структуриране на денонощието съществува реална опасност подрастващите да се превърнат в „изгубени” млади хора – несигурни, нерешителни и необразовани", коментира Мартина Милбърн, изпълнителен директор на Prince's Trust.

Наскоро Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която проверява чрез Програмата за международно оценяване на учениците математическите, езикови и природонаучни умения на 15-годишните, публикува заключението си, че децата, чиито родители са им чели книжки, се представят много по-добре от онези деца, в чиито семейства това никога не се е случвало.

Д-р Павлина Михайлова