Отношенията между децата в семейството могат да са предизвикателство - както за родителите, така и за самите деца. Съперничеството е често срещано и обикновено има негативни прояви под формата на противоречия, ревност и конкуренция. Но то може да носи и положителни аспекти и, ако бъде управлявано добре, да се трансформира в умения за решаване на конфликти, диалог и сътрудничество.

Какво съветват експертите?

Как да се справяме по-добре с отношенията между братя и сестри в семейството ценни съвети и конкретни стратегии ни предлагат редица книги за детска психология и развитие.

Ето някои от популярните заглавия на българския пазар:

Братя и сестри без вражди

Автор: Адел Фабер и Илейн Мазлиш

Книгата дава съвети и примери за това как да се намесваме в конфликтите между децата, как да създаваме атмосфера на сътрудничество и да реагираме адекватно на противопоставянията и ролите между братята и сестрите. Книгата е от авторите на друго популярно издание за детска психология: "Как да говорим така, че детето да слуша - и да го слушаме така, че да говори".

Снимка: iStock by Getty Images

Спокойни родители - щастливи братя и сестри

Автор: Д-р Лора Маркам

Книгата дава техники и съвети за ефективно справяне с емоциите и изграждане на отношения на емпатия. Разглежда конфликтните ситуации като възможности пред родителите от звероукротители да се превърнат в ментори за хармонично общуване.

Да направим братята и сестрите си най-добри приятели

Автор: Сара Моли, Стивън Моли, Грейс Моли

Книгата включва гледните точки, личните откровения и разкази на тримата автори, като по този начин представя един завършен пъзел на отношенията между децата в едно семейство.

Близнаци вкъщи Автор: Лилия Попова

Връзката между близнаци е по-специална. Те споделят всичко още от утробата на майката и техните отношения изискват да бъдат разгледани в отделна динамика. Именно това прави Лилия Попова в своята електронна книга, плод на личните й прозрения в отглеждането на син и дъщеря.

Двете Кралства

Автор: Катя Антонова

Това не е книга за родителите, а за децата. Но може да бъде използвана от цялото семейство като уроци за емоционално интелигентност и източник на прозрения по отношение на взаимоотношенията и емпатията. Книгата представя приказния свят на Кралството на Щастието и Кралството на Нещастието и по интересен и разбираем за децата начин пресъздава ежедневните емоции, с които те се сблъскват в общуването със своите братя и сестри, приятели и родители.

В изброените книги авторите предлагат разнообразни стратегии за изграждане или възстановяване на взаимоотношенията в семейството, обясняват в дълбочина детския поглед и първоизточник на дадено поведение. Дават множество примери от практиката си и предлагат на анализ конкретни ситуации. Ето и някои по-общовалидни съвети:

Снимка: iStock by Getty Images

  • Насърчавайте подкрепяща семейна среда. Децата учат поведение и отношение от нашия собствен пример - както у дома, така и сред приятелите си. Създавайте среда, в която всички се чувстват ценени, обичани и изслушвани, среда на доверие. Научете децата да изразяват емоциите си по уважителен начин - на първо място отново чрез личен пример. Учете на емпатия и разбиране, приемане на чувствата на другия.
  • Установете правила и граници. Отнасяйте се към децата справедливо и еднакво, но спрямо възрастта. Последователните правила, когато са справедливи и съобразени с детското развитие, помагат на децата да спазват границите и да се чувстват равноправни. Фаворизирането на едно от децата или пренебрегването на установени правила (винаги с някакво извинение) е среда за конфликт и съперничество.
  • Усвоете умения и техники за разрешаване на конфликти. Това ще ви помогне да реагирате по-адекватно в намесата си при разрешаване на спорове.
  • Насърчавайте работата в екип. Съперничеството може да се превърне в сътрудничество, когато децата разбират, че могат да разчитат едно на друго и да си помагат. Дейности и проекти, които изискват използването на най-добрите черти на всяко от тях, би спомогнало за усещането за екип и единство. Споделените семейни активности и игри също помагат за утвърждаването на екипния дух.
  • Отдеяйте индивидуално внимание. Всяко дете има нужда от своето лично време с родителя, в което то да е центърът и да не изпитва необходимост от съревнование. Това помага на децата да се чувстват ценени и намалява чувството на конкуренция за внимание.
  • Не забравяйте, че отглеждате личности със собствена индивидуалност. Насърчавайте силните страни на всяко от децата поотделно, без да ги сравнявате и да търсите непременно еднаквост. Подкрепяйте техните разнопосочни интереси и таланти.

Наталия Тодорова е автор на блога The Little Chef, където споделя всичко, което я вълнува, за детско развитие и възпитание, родителство, кулинария.