При активно спортуващите се забелязва драстично намаляване на риска от много болести, включително сърдечни заболявания и остеопороза. Редовното спортуване е също така начин да се намали риска от емоционални проблеми като тревожност и депресия.
 
Родителите могат да помогнат на децата си да бъдат физически активни по много начини. Ето някои предложения:

- Давайте личен пример или с друг член на семейството и стимулирайте детето си да общува с  приятели, които спортуват активно.
- Уверете се, че някои семейни излети предлагат възможности за физическа активност, където да спортувате заедно.
- Насърчавайте детето да ходи или да използва велосипед за кратки пътувания, вместо да разчита на вас да го закарате.
- Подкрепяйте детето си в спортните му изяви,  постарайте се да сте там за всеки мач.
- Консултирайте се с преподавателите на вашето дете по физическа култура за спортове извън учебните занятия.

Защо трябва да обърнете внимание?

Само 6 от 10 деца на възраст между 5 и 14 години участват в спорт извън училище.

Повече момчета (70%) спортуват за разлика от момичетата, процентът при тях е само 56%.

Данните сочат, че активно спортуващите деца достигат по-бързо до физически активна възраст, развивайки добра мускулатура.

Липсата на физическа активност и спортуване увеличават риска от сърдечносъдови заболявания.

Стремете се към минимум 60 минути физическа активност всеки ден.

Родителите могат да насърчават децата си да спортуват по много начини, включително чрез моделиране, ролеви игри и авторитети.