Казват, че личността на човек се оформя още от детска възраст, но е странно колко малко спомени всъщност имаме от този период. Така че заради едно явление, за което си има специален термин - "детска амнезия". Докато растем, забравяме хора, събития, случки и дори места, на които сме били като деца.

Все още се провеждат доста проучвания по този въпрос, но ето някои от основните причини за появата на "детската амнезия".

Какво представлява тя и кога се появява

Детската амнезия е неспособността на възрастния индивид да си спомни подробности за събития или събития като цяло, които са му се случили преди 4-годишна възраст. Някои проучвания дори показват, че децата под 7-годишна възраст си спомнят около 60% от събитията в по-ранния етап от живота си, докато децата на 8-9 години си спомнят около 40% от тези събития. Това помага на учените да стигнат до заключението, че колкото повече порастваме, толкова по-малко си спомняме от ранните стадии на развитието си.

Спомените ни са тясно свързани със способността ни да говорим

Една от теориите, която обяснява защо не си спомняме всичко или нищо от най-ранните си години, е свързана с факта, че не сме могли да говорим и да комуникираме пълноценно през това време. Когато извикваме някакъв спомен, ние използваме думите, за да опишем подробностите около събитието. Повечето деца не проговарят преди 2-годишна възраст, така че не могат да създадат устойчив спомен.

Главна роля в процеса играе и развитието на мозъка

Докато растем, мозъкът ни извършва много тежка работа. Според едно проучване по темата, когато мозъкът ни е зает да създава нови и нови клетки, той не може да съхрани някои спомени, които иначе биха се превърнали в трайни. Освен това за нас е много трудно и дори невъзможно да си спомним събитията от живота си до 3-4 години ден по ден, защото тогава все още епизодичната памет не се е задействала.

Ето защо имаме по-скоро абстрактни спомени от този период. Като това в кой парк сме ходили на разходка, но не и от кой магазин майка ни ни е купувала сладолед.

Родителите ни имат ключова роля, защото се намесват в спомените ни

Друго проучване е категорично, че родителите ни са способни да променят детските ни спомени. Помислете наистина дали си спомняте нещо, или пресъздавате спомена, разказан ви от вашите родители. Същото проучване показва, че децата си спомнят дадени събития по един начин, когато ги обсъждат с бащите си и по друг начин, когато ги обсъждат с майките си.

Всичко се свежда до впечатлението, което дадено събитие е оставило в нас

Детски психолог твърди, че в крайна сметка децата си спомнят дадено събитие само по емоциите - позитивни или негативни, което то е оставило в тях. Това откритие дори позволява на децата да дават показания в съда. Следователно, ако си спомняте нещо от живота си преди 4-годишна възраст, то това определено е събитие, което е оставило много силен емоционален отзвук в нас.