Това предвижда променената наредба 10 на просветното министерство.

"Знаете тази година, че имаше доста неприятни примери, искаме по някакъв начин да въведем ред, който да се спазва от всички", каза зам.-министърът на образованието Таня Михайлова пред БНТ.

Тази промяна се очакваше, след като Административният съд отмени редица от критериите за прием в първи клас, определени от Столичната община за тази учебна година.

Прокуратурата: Приемът за 1 клас в София нарушава закона >>>

В новите критерии на МОН е залегнала идеята за уседналостта. Промените могат да се обсъждат до 28 август.

Първокласниците ще са разделени в четири групи.

В първата са тези, чиито родители са с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, непроменян в последните над 3 години преди подаване на заявлението.

Във втората са децата, чиито родители са с адрес в района повече от година, но той е променян в последните от 1 до 3 години.

В третата група са деца, чиито родители са с адрес в района, но той е бил променян през последната година.

И в четвъртата група са деца, чиито родители са с адрес извън района на училището.

Първо ще се приемат децата от първата група. Когато те са повече от местата ще сработват и допълнителни критерии - дете с трайни увреждания над 50%, дете с починали родители, братя и сестри в училището, деца, завършили подготвителна група в училището, други критерии на общината, които не са дискриминационни.

Година след приемането на новия закон за училищното образование, МОН  променя още няколко важни наредби. Променят се графика за учебното време и датите на изпитите и ваканциите.

Министерството предложи учебната година да се удържи с една седмица, така че се оказа, че гимназистите ще учат и в началото на юли. Доводите са - по-дълго ще се задържат учениците в училище, ще се съкратят разходите за отопление през зимата, ще се изучи пропуснатия материал от понеделниците след национални празници.

Аргументи "за" и "против" съкращаване на лятната ваканция >>>

В наредбата за оценяването също ще има промени - те са свързани с въвеждане на символното оценяване в малките класове. Ще има унификация на тези символи за качествена оценка, за да няма проблеми, ако детето се премести в друго училище.