Данните изнесе на кръгла маса за детската агресия зам.-образователният министър Деница Сачева, цитирана от "Сега".

Най-често учениците са подлагани на физическо и вербално насилие, но не са малко и случаите на кибертормоз.

На какво се дължи агресивното поведение на учениците? Сред причините психологът Иван Игов посочи: учебните програми, често несъобразени с възрастта на децата; нереформираната учебна среда; липсата на подготвени учители; влиянието на семейни и социални модели.

Въвличат деца в родителски конфликти

Зачестили са и случаи на въвличане на децата в родителските конфликти по време на раздяла според данни, обявени на кръглата маса от Държавната агенция за закрила на детето.

Между март и май т. г. 1026 от сигналите, постъпили в социалните служби са били за нарушаване на правата на детето поради родителски конфликт. По 289 от тях е започнала работа