Математиката със сигурност е един от предметите в училище, които създават проблеми на много от децата. Често учениците се затрудняват при смятането и решаването на задачи, защото тази наука им се струва неразбираема и скучна.

Проблемът има решение. Математика може да е лесна, интересна, дори забавна. Как? С ментална аритметика.

Какво представлява менталната аритметика?

Това е метод за смятане, който се постига само с използването на мозъка - не са необходими нито химикал и лист хартия, нито калкулатор. За целта се използва специално сметало, наречено "абак" или "соробан". В началото децата се учат да смятат с него, а на по-късен етап - с неговия образ.

Корените на металната аритметика са много древни - сметалото е изобретено още преди повече от 5000 години в Китай. През XVI век то се появява и в Япония, където носи името "соробан".

Дъската му е разделена на вертикални канали, като самото пресмятане става чрез поставянето и преместването на топчета, камъчета и други предмети. 

сметалото "абак"

Снимка: iStock by Getty Images

Изобретението на това сметало и на менталната аритметика се смятат за преломен момент в математическите и техническите науки.

Днес този метод на пресмятане се практикува в над 50 държави в света.

Защо менталната аритметика е полезна за децата?

Всъщност да се сближат с математиката - това е най-малката цел. Истинското постижение на менталната аритметика е да развие мозъка така, че той да разгърне по-голяма част от потенциала си, като използва двете полукълба в синхрон. 

Според специалистите в областта, когато се развие менталното смятане, това означава, че са развити и психичните функции - памет, внимание, въображение, мислене, реч.

Когато детето изпълнява различни упражнения по ментална аритметика, се усъвършенстват умения като аналитично мислене, логика, фотографска памет, фина моторика, концентрация.

Снимка: iStock by Getty Images

В основата на всичко стои сметалото и умението да се борави с него. За да се научиш да смяташ наум толкова бързо, колкото калкулатор, е необходимо всички тези умения да бъдат развити еднакво.

Какви упражнения включва менталната аритметика и за коя възрастова група е подходяща?

Различните школи използват различни занимания при преподаването на ментално смятане, като в повечето случаи разполагат и с онлайн платформи. 

Обикновено програмите по ментална аритметика започват с обучение по прибавяне и изваждане на числа със сметалото - първият ред показва единиците, вторият - десетиците, третият - стотиците и така нататък. В началото децата се учат да местят топчетата с помощта на учителя, като постепенно този повторяем процес се запечатва в съзнанието им и те изграждат образ на сметалото в съзнанието си.

Целта е накрая децата да се научат на ум да пресмятат големи числа.

В процеса могат да се включат дъска, игри на открито, гледане на карикатури и физически упражнения за тонизиране.

Пълното обучение изисква време и постоянство, защото трае между 2 и 3 години за пълно усъвършенстване на метода.

Снимка: iStock by Getty Images

Менталната аритметика е най-подходяща за деца от 4 до 12-годишна възраст. В тази възраст те най-добре развиват способността си за концентрация на вниманието, за наблюдателност, за визуално представяне, за въображение, слух и за памет.