Очакваме една "нормална" есен и зима, когато децата ще ходят на училище, студентите ще посещават университетите, работещите ще са в офисите. Това със сигурност ще върне обичайното социално общуване и контакти, ще ни накара да се чувстваме отново част от обществото.

И след двете трудни години на изолация и напрежение това ще ни донесе усещането за нормалност.

Но не трябва да забравяме, че есенно- зимния период се отличава със студени, мразовити дни и с увеличаване на заболеваемостта от инфекции предавани по въздушно - капков път.

А годините на редуващи се карантини и локдаун натовариха нашия организъм и имунната ни система извънредно.

За да се подготвим за есенно-зимните месеци придружени със заболявания е добре да знаем какво всъщност представляват сезонните инфекции.

Инфекциозен процес

Термина инфекция и инфекциозен процес идва от латинския глагол infectio - замърсявам, заразявам.

Инфекциозният процес е съвкупност от процеси, които се извършват в организма с навлизането и размножаване в него на болестни агенти

За да преодолеят бариерите на организма болестотворните микроби са изградили приспособления за проникване и размножаване в тъкани и органи на заразения организъм.

Такива са бактериалните токсини.

За развитие на инфекциозния процес важна роля има реактивността на организма, която зависи от различни фактори на средата.

  • Напр. при пневмококовата инфекция предразполагащ за развитието на пневмония фактор е простудния.
  • Протичането на инфекцията зависи от храненето. Недоимъчното белтъчно хранене намалява обща съпротива на организма към инфекции.
  • Недостигът на витамини също я понижава.
  • Метеорологичните фактори и УВ радиацията също влияят върху някои инфекции.
  • Антибиотична терапия при неправилно приложение създава лекарствено устойчиви форми.

Развитието на инфекцията зависи от

  • входната врата
  • инфекциозната доза,

и те определят началната фаза на инфекциозния процес и неговото протичане.

Различават се следните фази: проникване, разпространение, размножаване, фаза на унищожение или създаване на равновесие, което често е начало на създаване на имунитет.

Епидемиологичен процес

За своето хранене, развитие и размножаване патогенните микроорганизми се нуждаят от гостоприемници.

С оздравяването или загиването на хазяина загиват и заселилите се в него микроби и затова те трябва да го напуснат и да се преселят върху друг гостоприемник. Непрекъсната верига от нови и нови следващи едно след друго взаимнообуславящи се инфекциозни състояния се нарича епидемиологичен процес.

Условия за възникване на епидемиологичен процес:

  • източник на инфекция,
  • механизъм на предаване на заразата и
  • възприемчиво население.

Възприемчиво население. Имунитет

Възприемчивостта на организма се определя от неговото способност да отговаря с инфекциоцен процес на проникналия патогенен причинител.

Степента на възприемчивост се определя от резистентността на имунитета.

Резистентността на имунитета е наследствено определена, но има и генетичен характер.

Тя се характеризира със степен на възприемчивост на отделния организъм без да е имал среща с причинител.

При среща на организма с патоген или с ваксинален антиген се разгръща системен или локален имунен отговор или и двата едновременно.

Естествения имунен отговор понякога се развива в нежелана посока като автоимунен процес.

Невъзприемчивостта на отделния индивид се определя от индивидуалния имунитет, а за степента на възприемчивост на определени групи от населението се съди чрез установяване на невъзприемчивото население или т.нар. колективен имунитет.

Това е способността на популацията(обществото) да се противопоставя на разпространение на епидемичния процес и е резултат от естествен и изкуствено придобит имунитет от членовете на населението вследствие на среща с причинител на инфекциозно заболяване след преболедуване или след имунизация.

Колективния имунитет пречи на ефективното осъществяване на механизма на предаване на инфекцията.

Тъй като не можем да променим сезонния цикъл на разпространение на въздушно-капкови инфекции, нито да предвидим вида на патогените, които ще преобладават през този есенно-зимен период, можем да се опитаме да помогнем на собствения си имунитет да бъде подготвен за срещата със сезонните заболявания.

Сигурно вече знаете, че по-голямата част от имунната система на човек се намира в червата и затова е важно да се грижим състава на микробиома ни да бъде оптимално полезен за цялостното функциониране на организма.

Пробиотичните бактерии подпомагат организма да поддържа балансиран микробиома и така да увеличим защитните сили на организма.

ProViotic Имуно Активатор е иновативен изцяло растителен пробиотик, който комбинира в състава си българска пробиотична бактерия Lactobacillus plantarum GLP3 и полипептиди и липополизахариди.

Създаден е с цел да подпомага организма при неблагоприятни условия и среща с шест от най-често срещаните причинители на усложнения при банални простуди. По този начин се създават условия дори при намален имунитет да се избегнат нежелани последствия при взаимодействие с агресивните фактори на външната среда

ProViotic Имуно Активатор е подходящ при деца и възрастни като подготовка на организма за настъпващия сезон на простудни заболявания.

 

* съдържание на Smart Bio