Интервю с д-р Иван Крумов - акушер-гинеколог, част от екипа на доц. д-р Илия Карагьозов дм в отделението по Оперативна Гинекология на МБАЛ ВИТА

Д-р Крумов, има ли превенция за рака на гърдата?

Предпазване от рака на гърдата, както и от другите карциноми, е възможно единствено и само чрез скрининг. При пациентки под 40-годишна възраст е препоръчително провеждането на ехография един път годишно, ако пациентката няма оплаквания. При жени над тази възраст подходящото изследване е мамографията. Тя се извършва на всеки две години, когато говорим за пациентки без конкретни оплаквания или без генетична обремененост. Когато съществува рискова наследственост, мамографията следва да се провежда всяка година.

Това са основните положения при скрининга. Има и други схеми, но те са конкретно за пациентки с мутации или висок кумулативен риск от развитие на рак на гърдата. В такива случаи към изследванията се прибавя МРТ (магнитно-резонансна томография) на всеки 2-3 години освен мамографията. Понякога се допуска всяка година само МРТ в зависимост от конкретния случай.

Какви са основните рискови фактори за възникването на рака на гърдата?

Рисковите фактори за развитие на карцином на гърдата могат да се разделят на такива, върху които не може да се окаже влияние, като пол, раса и наследственост, и фактори, върху които човек може да въздейства, за да намали риска от развитие на рак на гърдата.

Рисковите фактори биха могли и да се разделят основно в две групи:

  • Непроменими, най-често вродени (възраст, пол, раса, генетичен профил, фамилна обремененост, възникване на доброкачествени разраствания на млечната жлеза и др.;
  • Външни, условни фактори. Тук се включват начин на хранене, индекс на телесна маса, тютюнопушене, прием на алкохол, късна първа бременност, дълъг прием на хормонални препарати.

снимка: Вита

Има ли тенденция все по-млади жени да се разболяват от рак на гърдата?

Да, тревожно наблюдение е, че в последните години се променя възрастовата граница на болестта. Установява се подмладяване на рака. В миналото се е срещал основно при жени на около 60 години, които са в менопауза и имат хормонален дисбаланс.

В последните години се установява подмладяване на болестта с около 20 години, като се диагностицира при жени във фертилна възраст с нормален хормонален статус, което е много тревожно за нас като гинеколози.

Наследствеността е фактор, предполагам?

Ракът на гърдата е сред най-често срещаните злокачествени заболявания с доживотен риск от 12.9%. В последните години се разработват различни инструменти за оценка на риска от развитие на карцином на гърдата, на базата на които се предлагат и различни лечебни стратегии.

Около 5-10 % от случаите са с наследствена форма, за които е характерно и по-ранно появяване. Най-честият синдром, включващ карцином на гърдата, е наследствен карцином на гърда и яйчник, които се причиняват от мутации на гените BRCA1/BRCA1. Около 60-80% от случаите на наследствен рак на гърдата се дължат на мутации в тези гени.

Как може да си помогнем сами?

Като редовно преглеждате гърдите си за промени и подозрителни образувания. Нарича се самопреглед и се прави в първите чисти дни след менструацията и преди овулация. Поставяте лявата си ръка на тила. С кръгови движения в посока от мишница към център на гърдата се опипва цялата гърда. Препоръчва се ръцете да са насапунисани.

Друг начин е, заставайки пред огледалото, да поставите ръцете си до тялото и да огледате гърдите си за промени, след това повтаряте огледа и с вдигнати нагоре ръце.

В легнало положение поставяте възглавницата под рамото и вдигате съответната ръка зад тила. Използвайки другата си ръка, с малки кръгови движения разтрийте гърдата на сгънатата си ръка. Проверете цялата област на гърдата и подмишницата си.

 За какви симптоми да внимаваме?

Подуване на гърдата - цялата или част от нея, промяна в цвета на кожата, болка в гърдата или зърното, вдлъбване на зърното, задебеляване или зачервяване на кожата, изтичане на секрет от зърното, напипване на бучка в гърдата, напипване на бучка под мишницата.

Ракът на гърдата се среща и при мъжете. Кои са рисковите фактори при тях, различават ли се симптомите, как се диагностира този проблем при мъжете?

Под 1% от рака на гърдата и също толкова от всички видове карциноми, се откриват и при мъжа. Около 1/3 от случаите се регистрират при пациенти над 70-годишна възраст.

Симптомите са подобни на тези при жените - опипване на бучка, болезненост, оток и/или зачервяване на кожата, инфилтрация на зърното, кървене, изтичане на секрет от зърното, разранявания, опипване на увеличени лимфни възли в мишницата.

И диагностичните методи са същите - мамография на първо място, ехография и МРТ (магнитно-резонансна томография). Рисковите фактори са подобни на тези, които се срещат при жените.

Кои са основните видове рак на гърдата?

Туморите на млечната жлеза се делят на неинвазивни и инвазивни.

Неинвазивният карцином (Ca in situ) се намира все още на мястото, където е възникнал. Раковите клетки все още не са разрушили базалната мембрана и не са засегнали околните тъкани. Това значи, че туморът още не е метастазирал. Основните разновидности на неинвазивния карцином са: дуктален или лобуларен.

При инвазивните карциноми на гърдата туморните клетки разрушават базалната мембрана под епителните клетки и инфилтрират околните тъкани, представлявайки вече истинското раково образувание.

Какви медицински изследвания се правят за установяване на рак на гърдата?

След провеждането на мамография/ехография/МРТ се пристъпва към дебелоиглена биопсия (кор биопсия) за доказване на формацията - дали е злокачествена или не.

В голям процент от случаите с карцином на млечната жлеза, туморните клетки съдържат по-голямо количество хормонални рецептори, чрез тях се приемат сигнали за делене и разпространение. При злокачественост се изследва рецепторният статус от взетия материал - минимум ER (естроген), PR (прогестерон), HER2 (човешки епидермален рецептор за растежен фактор), Ki-67 (пролиферативен индекс).

Тази информация е изключително важна в определянето на вида и схемата на лечение.

Какво е лечението?

Въз основа на вида на рак на гърдата, неговия стадий и диференциация, размер и дали раковите клетки са чувствителни към хормони, лекуващият лекар избира вида терапия и схемата й. Важно обстоятелство е и общото здравословно състояние на пациента и неговите настройки.

Основните способи за лечение на рака на гърдата са: оперативни, лъчелечение, химиотерапия, хормонална терапия, таргетна терапия, имунотерапия.

Много важен е мултидисциплинарният подход, включващ онколог, хирург/гинеколог, лъчетерапевт, патолог и образен диагностик. Този начин дава по-цялостен поглед върху заболяването и помага да намерим най-ефективния път за лечение на проблема.

Каква е прогнозата за преживяемост при поставена диагноза карцином на гърдата?

Ефективността при лечението на карцином на млечната жлеза в България през последните години е многократно повишена. Отчита се близо 80% увеличаване на десетгодишната преживяемост на пациентите с диагноза рак на гърдата. Всичко това идва след сериозна работа по проблема на множество специалисти, стотици медицински проучвания, утвърждаване на нови терапии и технологии при лечение на заболяването.

Д-р Крумов, какво бихте посъветвали Вашите пациентки?

Често обяснявам на пациентките си, че първите симптоми при появата на рак на гърдата обикновено остават неразпознати. Поради тази причина е важно жените да изпълняват препоръките за скрининг на заболяването.

Задължителен е преглед при специалист-гинеколог с профил Мамология или при специалист по Образна Диагностика. Важно е пациентките да се консултират относно приема на контрацептиви, при анамнеза за фамилна обремененост или дори при планове за корекции на бюст.

Ние, специалистите на ВИТА, сме на Ваше разположение за профилактични прегледи, консултации и изследвания, които, както вече споменах, са единственият начин за ранна превенция и лечение на рака на гърдата.