Февруари е LGBTQ+ History Month, време, в което празнуваме различията си, признавайки, че пътят към прогреса във всяко едно отношение е път, извървян заедно. В това вярва и Чарлз Бендоти, старши вицепрезидент "Култура и човешки ресурси" във Филип Морис Интернешънъл. Две поредни години Чарлз попада в списък на INvolve и Yahoo Finance - OUTstanding Ally Executives Role Model List, който отличава професионалисти, работещи в посока приобщаването на LGBTQ+ хората на работното място.

Приобщаването и многообразието на работното място е философия, в която Филип Морис Интернешънъл вярва силно, и която оказва влияние върху всеки аспект на корпоративната култура. Доказателство е престижното отличие Top Employer, което компанията, която работи в посока изграждане на бъдеще без дим, получава за 6-а поредна година, както глобално, така и за Европа и България.

Защо приобщаващият подход на работното място е важен и защо е от съществено значение да се стимулират иновациите?

Приобщаването е необходимата позитивна сила както за човечеството, така и за бизнеса. Баща ми все ми повтаряше "отнасяй се към хората така, както искаш те да се отнасят с теб". Всеки от нас е специален. Всеки от нас е различен. И вижда света през призмата на своя уникален опит. Когато спрем и се вслушваме в гласовете, на които обикновено не обръщаме внимание, обогатяваме гледната си точка с нова информация, а това движи прогреса и иновациите.

Как решенията на лидерите оформят културата? И как културата става фактор за системна промяна на работното място и в обществото?

Ако лидерите подкрепят и моделират приобщаването и откритостта, ако приветстват всеки и приемат различията, това ще се прояви в културата. Всички корпорации имат своята роля в това да дадат положителен принос за обществото извън плащането на данъци и осигуряването на работни места. Начинът, по който ние, като бизнес лидери, упражняваме лидерство има дълбоко въздействие както вътре в компаниите ни, така и извън тях.

Какво означава лидерството за Вас?

Да се изпълнят мисията и стратегическите бизнес цели на организацията. Съществен компонент в този смисъл е да се помогне на различните хора и екипи да бъдат успешни в организацията. Това е приобщаващото поведение, което лежи в основата на модерното лидерство. Различните мнения и нюансираният дебат са ключ за напредъка и иновациите.

Защо сте привърженик на приобщаването, и в частност на приобщаването на LGBTQ+ хората?

Очевидно, защото така е редно, но да се застъпваш за приобщаване има и бизнес логика. Нашите продукти се употребяват по целия свят от широк кръг пълнолетни потребители. За да държи потребителите в центъра на своята дейност и да отговаря на техните потребности, нашата организация трябва да отразява пълното многообразие в света. Аз съм съюзник на LGBTQ+ общността, защото в моето семейство, сред моите приятели и на работното място аз виждам, че хората от тази общност срещат трудности и искам да им помогна и да ги подкрепя.

Какво означава за Вас признанието да бъдете включен в списъка на Yahoo с Изтъкнати модели за подражание в подкрепа на LGBTQ+ хората за изминалата година?

За мен това е изключителна радост, голяма чест и признание. Като изпълнителен спонсор на глобалната ресурсна група на служителите на ФМИ за приобщаване на LGBTQ+ общността, STRIPES, аз съм решен всеки член на тази общност да усети, че има място във ФМИ. Това признание показва, че вървим в правилната посока като компания, но това съвсем не е краят на пътя.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България