След като участниците в него бягали боси, се подобрила работната им памет, т.е. способносттта им да си припомнят и да обработят информация. Бягането със спортни обувки не показало същите предимства, пише БТА.

"Малките неща често имат голямо значение. Ако свалите обувките си и започнете да бягате, може до края на бягането да станете по-умен, отколкото сте били в началото му", заяви шеговито ръководителката на изследването Рос Алоуей от университета на Северна Флорида.

За целите на изследването 72-ма доброволци на възраст между 18 и 44 години били инструктирани да бягат боси или със спортни обувки с характерното за тях темпо за около 16 минути. За да се симулират условията навън, участниците стъпвали върху гладки повърхности с и без обувки. Учените си дали сметка, че когато доброволците бягали боси, обръщали по-голямо внимание на това къде стъпват, за да избегнат риска да наранят краката си.

Преди и след бяганията била тествана работната им памет. Учените констатирали около 16-процентно увеличение на работната памет след бяганията бос. Същият благотворен ефект не бил наблюдаван сред участниците, които носели спортни обувки по време на бяганията.

"Работната памет все по-често е признавана за когнитивна способност с ключово значение. Получените резултати са добра новина за хората, които търсят начин да стимулират работната си памет", отбеляза Алоуей.

Резултатите от изследването са публикувани в Perceptual and Motor Skills.