Учени от японския Национален институт за основна биология откриха механизмът, по който консумацията на сол води до поява на хипертония.

Високото кръвно налягане е сред основните рискови фактори за сърдечносъдови болести и смърт вследствие на инсулт и инфаркт. За появата на хипертония допринася консумацията на сол. Колкото по-голямо е приетото от организма количество сол, толкова повече натриеви йони се натрупват в кръвната плазма и гръбначно-мозъчната течност. Това води до възбуждане на симпатичната нервна система, която регулира кръвообращението, съобщи Юрик алърт.

Установено бе, че натриеви канали, т.е. белтъчни структури в клетъчната мембрана, през които в клетката проникват натриеви йони, се формират в определени глиални клетки, включително в астроцити и ендимни клетки. Подобни структури са циркумвентрикуларни органи, които осигуряват връзка между нервната и кръвоносната система. Учените констатирали, че въпросните натриеви канали са своеобразни мозъчни датчици, които проследяват увеличаването на концентрацията на натриеви йони в кръвта и гръбначно-мозъчната течност.

В експерименти с мутирали мишки, в чиито циркумвентрикуларни органи липсват натриеви канали, не се стигнало до активиране на симпатичните нерви при голяма консумация на сол. В глиалните клетки на гризачите били регистрирани редица биохимични реакции. Натриеви йони в извънклетъчна среда предизвикали проникване на натрий през натриеви канали в цитоплазмата и това довело до интензивно образуване на лактат. От клетките се отделяли лактат и водородни йони, които активирали неврони в продълговатия мозък, а това стимулирало симпатичните нерви.