В разпространения доклад на СЗО за Европа се посочва, че макар европейците днес да се радват на по-добро здраве и да живеят по-дълго, между различните региони, както и между мъжете и жените, има значителни разлики по отношение на продължителността на живота, заяви пред журналисти Риту Сидана, който е един от авторите на доклада.

Докладът включва, освен европейските страни, и държави в Централна Азия (Таджикистан и Казахстан) и Израел. Той се изготвя през тригодишни периоди и обхваща държави с общо население от 900 милиона души, посочват от БТА.

Между 1980 г. и 2010 г. продължителността на живота в Европа се е увеличила с 5 години до средно 80 години за жените и 72,5 години за мъжете. Девет от десетте страни в света с най-голяма продължителност на живота са в Европа. "Като цяло обаче мъжете изостават от жените с цяло поколение, тъй като и през 2010 г. те не са достигнали средната продължителност на живота при жените през 1980 г.", подчерта Сидана.

Докладът обхваща общо 53 държави. Между минималната и максималната продължителност на живота при мъжете разликата е 17 години, докато при жените е 12. Новата здравна политика на СЗО до 2020 г. предвижда благосъстоянието да бъде включено в проучванията, свързани с продължителността на живота и здравословното състояние на хората.

"През последните 65 години ние отчитахме смъртните случаи, заболяванията и инвалидностите, време е да започнем да измерваме и влиянието на благосъстоянието", заяви пред журналисти Клаудия Стейн, директор по научните изследвания и иновациите в регионалния офис на СЗО.

Вниманието на изследователите ще бъде съсредоточено и върху достъпа до здравни грижи. Около 80 на сто от смъртните случаи в обхванатия от доклада регион са причинени от неинфекциозни заболявания - инфаркти, инсулти и рак, които са свързани с двата основни риска за здравето, цигарите и алкохола.

"Изненадващо е, че консумацията на алкохол в Европа е най-висока в целия свят", изтъкна Анди Хейнс от Лондонския университет по хигиена и тропическа медицина. "Алкохолът е причина за 6,5 на сто от смъртните случаи", подчерта той. По данни на авторите на доклада всеки европеец изпива на година по 10,6 литра чист алкохол.

Европа е изправена и пред още един проблем - застаряване на населението и урбанизацията. Ако през 2010 г. хората на възраст над 65 години са съставлявали 15 на сто от населението, към 2050 г. делът на хората от тази възрастова група ще надхвърли една четвърт.

Урбанизацията вече е обхванала 70 на сто от населението в европейския регион и се очаква този показател да продължи да се увеличава. А заедно с него ще се задълбочават проблемите, свързани със затлъстяване, липса на физически упражнения и замърсяването на въздуха. "В 80 на сто от 35-те страни, които предоставят такава информация, замърсяването на въздуха надвишава стандартните норми", заяви Хейнс.

Сред "успехите" на европейския регион е най-ниската смъртност в целия свят при децата, която е спаднала с 54 на сто за периода от 1980 г. до 2010 г. Смъртността на жените при раждане също е намаляла значително, с 50 на сто, през същия период.

Все по-малко европейци умират при пътни произшествия, което се обяснява с намаляването на общия брой на пътните инциденти и по-специално на катастрофите, причинени от употребата на алкохол.

В целия район се забелязва и понижаване на броя на самоубийствата, като в някои от страните то е 40%.