Музикалният жанр реге вече е част от световното културно наследство и ще се ползва със защита и световно популяризиране.  Решението бе взето от специален комитет на ЮНЕСКО, заседаващ в столицата на Мавриций Порт Луи.

Организация изтъква, че приносът на родената в Ямайка музика е силен във връзка с въпросите за неравенството, съпротивата, любовта и хуманността.

Регето е музикален стил, възникнал на остров Ямайка в края на 60-те години на миналия век. Той комбинира в себе си ска, рокстеди, американски джаз и блус. Стилът бързо придобива популярност в САЩ и Великобритания, където има големи ямайски диаспори, датиращи от годините след Втората световна война. По това време се възприема като музика на потиснатите и текстовете са предимно на социална тема. Изпълнители като Боб Марли превръщат регето в световен феномен, който има силно присъствие в глобалната култура и днес.