Гумената настилка на детските площадки може да предпазва при падане от нараняване, но често е с високо съдържание на олово, съобщи Ройтерс, позовавайки се на изследване на учени от Харвардския университет.

Учените са изследвали наличието на олово в пръстта, в пясъка, в гниещи листа и в гумената настилка на 28 детски площадки в град Бостън. Количеството олово в гумената настилка често било два до три пъти повече отколкото в другите повърхности. Високи стойности на олово имало и в пръстта. Затова пясъкът и листата са по-здравословна настилка за детска площадка, се казва в публикацията в списание "PLoS ONE".

Каучуковото покритие все повече се прилага като настилка, тъй като е добър начин за предпазване на децата от наранявания и за рециклиране на автомобилните гуми.

"Разбирането за ползата и риска на различните материали ще допринесе за по-здравословен дизайн на детските площадки", каза Ник Ариско от училището по обществено здравеопазване "Т. Х. Чан" на Харвардския университет.

Учените избрали за изследването Бостън, защото от 2009 г. до 2013 г. при деца от няколко района с нисък доход в града било установено повишено ниво на олово в кръвта. Изследваните площадки били с различни материали. Специалистите взели общо 85 проби. Анализът показал средни нива на олово от 66 микрограма на грам пръст, 22 микрограма в един грам гумен материал, а в грам гниещи листа и пясък - съответно по 9 и 8,5 микрограма.

При гумените повърхности и пръстта стойностите варирали много. В една от пробите пръст оловото превишавало допустимото количество от 400 микрограма на грам за площадки за игра, а други девет проби съдържали повече от 80 микрограма. Това е препоръчваната граница за пръстта в жилищните райони и здравните експерти предпочитат да я използват за детските площадки, където играят и 6-месечни малчугани.

"Децата са много уязвими на отравяне с олово, тъй като допират ръцете си до земята и след това ги лапат", обясни Ариско.

"Стандартни предпазни мерки като миене на ръцете и събуване на обувките могат да предотвратят пренасянето на оловото вкъщи. Родителите могат да засипват с листа или с пясък повърхността, на която играят децата", добави той.

"За съжаление градската пръст често е невидимо и силно замърсена с оловен прах от най-различни източници", каза Хауърд Милки от Тулейнския университет в Ню Орлинънс, който не е участвал в изследването. Според него евентуално решение на проблема би могло да бъде пръстта в детските площадки да се докарва от извънградски гористи местности с ниско съдържание на олово.