Наталия Тодорова е автор на блога The Little Chef, където споделя всичко, което я вълнува, за детско развитие и възпитание, родителство, кулинария.

С идването на есента всички се настройваме към по-работен режим, а децата постепенно се връщат към рутината на образователните процеси в детската градина и училище.

Често родителите се притесняват, че след края на дълга ваканция част от навиците за занимания и учене могат да са позабравени. В същото време рязката пренастройка към преговор и придобиване на нови знания е вероятно да срещне отпор.

Тук представяме няколко идеи за занимания с букви, които през игрова форма могат да помогнат на детето от 3-4 г. до предучилищна възраст да утвърди важни умения в усвояването на буквите и звуковия анализ.

Снимка: iStock/Getty Images

Азбучно бинго

Бингото е универсална игра за учене на числа и цифри, букви от различни езици, опознаване на парични знаци и какво ли още не. Подходяща е за деца още от 3-годишна възраст, защото нивото на сложност определя родителят.

Подгответе картончета с таблица от 12 кутийки, оформени в 4 реда по 4. Произволно попълнете картончетата с букви от българската азбука. На отделни малки листчета изпишете също буквите.

Всеки участник получава по едно картонче с 12 полета и молив. Възрастният започва да тегли от малките листчета и произнася коя буква се е паднала (за по-малките може след произнасяне и да я показва). Детето (децата) проверяват своите картончета и задраскват, ако имат съответната буква. При задраскване на цял ред детето обявява линия, а ако успее да задраска всички букви от своето картонче, имаме Бинго.

Може да използвате тази игра и за учене на букви на друг език, например английски или немски. А също за срички при деца от предучилищна възраст.

Игра на думи

Помните ли играта на филми от нашето детство? Единият играч започва наум азбуката. Другият в един момент казва "Стоп". Която буква се падне, с нея трябва да кажем дума. Играчите се редуват и който не може да се сети за нова дума с буквата, губи. Спечелилият започва азбуката наум и отново на случаен принцип се избира следващата буква за играта.

Снимка: iStock/Getty Images

Играта може да се усложни, като се добавят специални условия. Например, търсим не произволна дума с избраната буква, а назоваваме само животни или само растения. Специалните условия могат всеки път да са различни.

Виждам, виждам

Игра за букви, но и за наблюдателност. Много подходяща при дълго пътуване.

"Виждам, виждам нещо с буквичката К!" Останалите участници трябва да отгатват, оглеждайки се в околното пространство за нещо с избраната буква. Който отгатне, поема щафетата и задава новото условие.

Бордова игра с букви

Направата на играта е също толкова забавна и образователна като самото играене. Върху голям лист или картон начертайте игралното поле. Трябва да има квадратче за начало и за финал. А по пътя квадратчетата да съдържат букви и картинки. Картинките може да изрежете и залепите от старо списание или да нарисувате сами. Ще трябва и зарче.

Всеки играч си избира "пионка" - това може да е малка играчка, стики, камъче или каквото решите. Пионките се разполагат на старта. Играчът хвърля зарчето и мести толкова хода, колкото показва то.

При стъпване на поле с буква участникът трябва да назове дума, която започва с тази буква. При стъпване на поле с картинка участникът трябва да назове първата буква на изображението. Ако се затрудни и не успее да отговори или пък сгреши, губи право на следващ ход. Печели този, който пръв стигне до финала.

Снимка: iStock/Getty Images

Играта е много хубава за малки деца, които в момента учат буквите и са в начален етап на звуковия анализ. А за по-напредналите правилата може да се променят: например, при сътпване картинка да се казва не първата, а последната или втората буква в думата,а при стъпване на буква да се назове дума, която завършва на тази буква.

Верижка от думи

Тази игра помага за овладяване на началните стъпки в звуковия анализ. Единият казва дума, следващият трябва да продължи с друга, започваща с последния звук на предходната. И така верижката може да продължи до безкрай. Когато детето задобрее в това, може да преминете на друго ниво - новата дума да започва с втория или третия звук на първата.

Снимка: iStock/Getty Images

Бесеница

Единият участник (възрастният) измисля дума, без да я казва. На лист отбелязва с чертички броя на буквите в тази дума. Най-добре е предварително да се дефинира от какъв раздел е думата (напр. животни, растения, превозни средства, имена и пр.).

Детето започва да отгатва. "Има ли, има ли буквата Е?" ако тази буква присъства в думата, играчът я записва на мястото й (или местата, ако се среща повече от един път). Ако я няма, чертае елемент от "бесилката". Играта завършва, когато участникът познае всички букви и подреди думата (тогава печели) или пък когато цялата бесилка е начертана (тогава е загубил).

Снимка: iStock/Getty Images

При по-малки деца за улеснение може да се изпише първата буква (а може и последната също). Може отстрани да се отбелязват буквите, които вече са посочвани, за да не се повтарят.