Спрямо предходния период (2011 - 2013 г.) тя се увеличава с 0.2 години, съобщи Националният статистически институт.

България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз. С по-ниска продължителност на живота са само Латвия - 74.3, и Литва - 74.1 години, а с най-висока - Испания (83.2) и Италия (82.9).

Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.

Средната продължителност на живота при мъжете е 71.2 години, докато при жените е със 7.1 години по-висока - 78.3 години.
За десет години в периода между 2004 и 2014 г. средната продължителност на живота и при жените, и при мъжете е нараснала с 2.1 години.

Средната продължителност на живота за населението в градовете е с 2.7 години по-висока (75.5 години), отколкото за населението в селата (72.8 години).
Спрямо 2004 г. за населението в градовете увеличението е с 2.7 години, а за населението в селата - с 1.5 години.

За хората, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната продължителност на живота е 16.1 години, като за мъжете и жените тя е съответно 14.2 и 17.6 години.

За десетгодишен период (2004 - 2014 г.) очакваната продължителност на живота на лицата, навършили 65 години, се е увеличила с 1.4 години, или с 0.9 и 1.4 години съответно за мъжете и жените.

В регионален аспект средната продължителност на живота варира от 72.4 години в област Видин до 76.2 години в област София (столица), като общо в седем области тя е над средната за страната.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в областите Сливен (8.0 години) и Кюстендил (7.8), а най-малка - в област Кърджали (5.8 години).

Доходи и разходи

Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2015 г. е 1 187 лв. и спрямо същия период на 2014 г. се повишава с 0.8%, съобщи НСИ.

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2015 г. е 1 099 лв. и се увеличава с 6.8% спрямо същото тримесечие на 2014 година.

През първото тримесечие на 2015 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство намалява спрямо същото тримесечие на 2014 година.

Още за доходите и разходите >>