Световната здравна организация (СЗО) изрази загриженост относно рязко растящия брой на ражданията с цезарово сечение, без нужните медицински показатели за извършване на операцията.

По данни на международната организация през последните години в някои страни от Югоизточна Европа броят на ражданията с цезарово сечение се е увеличил с близо 50 %. А науката не разполага с никакви доказателства относно наложилото се схващане, че когато подобни процедури надвишат 10 % от ражданията, се снижава детската смъртност.

СЗО предупреждава, че милиони жени се подлагат на риск при раждане с цезарово сечение, което не се налага от медицински фактори. По данни на организацията споменатата операция носи отрицателни последствия за майката и за новороденото, пишат от БТА. При родилката след операцията се увеличават рисковете от помятания при следващи бременности. Що се касае до бебетата, цезаровото сечение е свързано с повишен риск от хоспитализация в отделенията за интензивна терапия на новородените, с повишен риск от астма и затлъстяване, предупреждават медицинските експерти.