За това настоява министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в писмо до началниците на Регионалните управления на образованието.

Информацията разпространи вчера пресцентърът на министерството. Миналата седмица медии алармираха, че десетки професионални паралелки в страната ще бъдат закрити, тъй като след изтичане на всички срокове за прием няма кандидати за тях.

Застрашени са и паралелки, които подготвят кадри от редки и дефицитни професии, заварчици например.

По принцип поне 18 ученици са необходими за откриване на паралелка. Намаляването на този праг би допринесло да се смекчи проблемът. Министърът препоръчва и някои други подходи.

Вълчев държи да се направи всичко възможно, за да се запази обучението по специалности, за които има заявка от работодатели, че са необходими или уникални.

Той апелира след приключване на трето класиране за кандидатстване след VII и VIII клас да се предприемат всички необходими действия за реализирането на приема, който съответства на приоритетите в образователната политика.

В писмото си Красимир Вълчев подчертава:

"При необходимост използвайте всички възможни варианти за трансформиране на планирания прием в рамките на утвърдения, като формиране на паралелки с две професии/специалности или при планирани две отделни паралелки с различни специалности - предоставяне на възможност на всички ученици със заявен интерес по тези специалности да бъдат приети в паралелка с една професия/специалност и др."