В България задължителната предучилищна подготовка започва, когато детето е на 5 години. Съществуват предложения у нас това да става още по-рано - на 4 години. Искаме да знаем вашето мнение: