До 2025 година в цяла Германия ще има недостиг на 200 000 учители, но и към днешна дата положението в някои провинции е драматично.

В момента Германия има нужда от 40 000 учители, а положението все повече се усложнява. "Толкова драматична криза по отношение на учителите не сме имали от 30 години", казва президента на Съюза на учителите в Германия Хайнц-Петер Майдингер.

"В някои провинции ситуацията е проспана и от години не е имало реакция на повишаването на раждаемостта", критикува Майдингер.

В Берлин почти всички учителски места за новата учебна година са заети, но по-малко от 40% от новоназначените учители имат педагодическо образование. В основните училища 70% от новопостъпилите учители нямат правоспособност за учители.

В Саксония класовете стават все по-големи заради липсата на кадри, а сред идеите е да се върнат и пенсионери на работа.

Според Майдингер заради липсата на квалифицирани учители в основното училище цяло едно поколение ще пострада. Опитите да бъдат запълнени дупките чисто статистически не помага на децата.