"Факт е, че обществените съвети към образователните институции са нещо ново. Факт е, че някъде бяха посрещнати със съпротива, но факт е също, че училищата, който най-добре работят и взаимодействат с родителите, постигат по-добри образователни резултати", заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на парламентарен въпрос на депутати от "БСП за България".

Обществените съвети към училищата и детските градини функционират вече две години, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование. Сред правомощията и отговорностите на обществените съвети са да приемат стратегии за развитие на училищата, да участват в работата на педагогическите съвети, да дават становища за разпределението на училищните бюджети, да съгласуват училищния учебен план, а представители на обществените съвети участват и при избора на директори.

"В МОН беше сформирана работна група от експерти и от представители на училища и детски градини от различни региони в страната, и от членове на обществените съвети, която да обсъди функционирането им", каза още Вълчев, цитиран от БТА.

Той уточни, че работната група работи по проект на правилник за изменение и допълнение на правилника за създаване, устройство и дейността на обществените съвети. Част от промените са предложени от самите тях.

"Има родители, които не можем да ги накараме да упражнят задължението за образование на децата им, а пък да участват в обществените съвети е още по-трудно. Има училища и детски градини, където изцяло има концентрация на такива родители и там много трудно функционират обществените съвети", добави министърът.

Той е категоричен, че обществените съвети не дублират училищните настоятелства.

"В едно селско училище в настоятелството са бившият селски кмет, бивши родители и бившият директор, и нито един от тях в момента не представлява някой, свързан с училището", коментира Вълчев.

Той добави, че "в настоятелството могат да бъдат петима души, които са избрани през 199 и някоя година, и затова не може да се иска от тях да представляват родителите, както е при обществените съвети".

Просветният министър отбеляза, че образователните институции в страната са 4300, като от тях училищата са 2400, а останалото са детски градини.

АНКЕТА: Колко ви струва началото на учебната година?