Каква е социалната роля на училиещто и какво е нужно на децата, за да станат пълноценна част от обществото? Колко е важно култивирането и стимулирането на тяхната креативност и индивидуалност и какви са най-новите методи за образования според международните стандарти? Това са въпроси, които вълнуват не само родителите, но и самите деца. На гости в подкаста на dir.bg - "Гласът на Мама" водещите Юлия Владимирова и Криси Димитрова посрещат Теодора Ненова - създател на най-престижните учебни заведения в България - Частно училище "Константин-Кирил Философ" и British School of Sofia. 

Теодора Ненова разказва за личната си мотивация да създаде двете училища, както и за основния фокус на обучението там.

"Интересът към образованието се е таял с мен, като започнах с различни езикови курсове в занимални. Дадох си сметка, че е нужно едно цялостно училище, в което децата да имат по-голям напредък и възможност за изява. Това ме провокира да създам училище, което да отговаря на новия век. Търсех какво да бъде то и тогава открих, че най-адаптираната програма за съвременните изисквания на живота е британската система за образование и се спрях на нея. Традиционното образование, което е типично за по-голямата част от европейските образователни сиситеми, е учителят е пред учениците, които са подредени в "бойна схема" един зад друг. Тук е състезателният елемент - кой е по-добър. Тук говорим за наизустяване на знания, които след известно време се изпаряват от мозъка. Проблемът в образователната система като цяло, в световен мащаб е, че тя се променя много бавно. Хората ще станат старци, когато нещо ще се промени в образователната система. Сега си представете колко бързо се променя нашия живот и колко традиционната образователна система е неадекватна", казва Теодора Ненова. 

В свят, в който 200 нови професии се появяват всяка година, трябва да има подготовка за учениците да влязат в този свят и да успеят в него. Трябва да бъдат подготвени с умения, а не толкова със знания. 

"Стремим да дадем качества, да създадем личности, които да се справят в този динамичен свят", казва Теодора Ненова. 

За десетилетие двете училища, чиито създател  е Теодора Ненова, поемат водещата роля в областта на иновациите с ясна визия за образованието на бъдещето.

Какво всъщност е IB програмата за обучение и интегрира ли се тя сред най-малките ученици? 

"IB системата за момента е най-добрата. Възникнала е 1969 година в Швейцария, по идея на педагози и учители. Те са решили, че образованието не отговаря на тогавашната среда и нуждите на обществото. Първоначално е за ученици от 16 до 19 години", разказва Теодора Ненова. "Преди да стигнат до университета, те вече имат умения как да се справят. Те се развиват от ранна детска възраст". 

"Нашите ученици трябва да могат да отсяват истинското знание. Търсим силните страни на нашите ученици, за да може един ден те да се развиват там, където са най-добро. Образованието трябва да се фокусира именно върху изграждания на умения. Когато се преподават знание, те да са максимално близки до практиката в живия живот. Училище, което подготвя децата за живота, е доброто училище". 

Британско училище в София е единственото лицензирано британско училище извън територията на Обединеното Кралство. Със своята уникална визия за образование, British School of Sofia (BSS) преобразява традиционните академични рамки, като предоставя на учениците възможности за всестранно развитие, стимулиране на креативността и култивиране на уникални таланти. Теодора Ненова акцентира върху значението на иновациите в образованието и водещата роля на BSS в тази област, както и върху интеграцията на международни образователни стандарти в българската образователна система.

Частно училище "Константин - Кирил Философ" е символ на образование, което уважава историческите си корени, докато активно се стреми към интеграция на съвременни методики и технологии в учебния процес. С мисията да формира бъдещите лидери, училището подчертава значението на критичното мислене, социалната отговорност и академичната екселентност. В този контекст, основен фокус на интервюто ще бъде ролята на училището в прилагането на иновативни образователни практики и подготовката на учениците за глобализирания свят.  

Кога училището е удоволствие, а майките ревнуват чуителките заради обичта на децата им към тях?

Какво е специалното на училищата, които създава Теодора Ненова - чуйте в разговора от поредния епизод на подкаста "Гласът на Мама"