Те ще бъдат в училищата до средата на следващата седмица, каза министърът на образованието Красимир Вълчев по БНТ.

Около 1000 са учителите, които не достигат, предимно за предмети като математика и физика, но от Министерството търсят решение на въпроса. Предвижда се и увеличение на приема на студенти по тези направления.

Министър Вълчев обеща до края на октомври всички учители да получат повишението на заплатите си с 15%. Средната брутна заплата става 1080 лв., а след 4 години заплатите трябва да се удвоят. Целта е заплатата на учителите да е 130% от средната за страната.

Вълчев обясни какви са мерките, които вземат, за да се реши проблемът с дефицита на учители:

"Много училища в момента използват учители, които са навлезли в пенсионна възраст. Има известен резерв на пазара на труда. На конференция в 10 часа ще обсъждаме точно тези алтернативни пътеки - млади хора да заемат учителска професия без учителска правоспособност временно.

Надявам се да привлечем от други професии към учителската хора точно с тези политики и политиките, които правим в системата на висшето образование за насърчаване на приема, увеличаване на финансирането в т.нар. приоритетни професионални направления.

Това са професионалните направления, към които има очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Там са и математиката и физиката. Анализите ни към днешна дата показват, че това дава резултат, но не е достатъчен"
.

Малко повече от 200 хиляди са децата, които не са обхванати от образователната система, сочат данните на МОН.

До края на годината министерството ще внесе проект за промени в Закона за предучилищното и училищно образование, които да регламентират задължителен обхват на 4-годишните деца в детска градина.

"Онзи ден се натъкнахме на деца, които са десетгодишни и не знаят български", коментира Красимир Вълчев пред Нова телевизия.

Според него причината много деца да не знаят български е, че не са обхванати от системата за предучилищното образование.

Детската градина също е тази, която трябва да ги научи първо на български и след това постоянното посещаване на училище, смята Вълчев.

Тази година има 17 закрити и едно открито училище. На много места оптимизацията на мрежата вече е достигнала предела си, сочат данните на МОН.

"Пред следващите години ще променим системата на делегираните бюджети, така че да позволим в по-голяма степен малките училища да се издържат със средствата, които получават",  предвижда Красимир Вълчев.