Всеки родител иска да открие бързи, лесни и ефективни методи, с които да помага на детето си в организирането на нужното му време и начини на учене, така че то да подготвя добре уроците си в училище. Ако сте родители, добре знаете за какво говорим, нали?

Учебен трик # 1

Обяснeние на учебния материал със собствени думи

Използвайте този трик, ако детето ви не успява да разбере учебния материал, който трябва да научи. Урокът му е бил преподаден в клас, чел е какво пише за него в учебника, дори е учил заедно с приятел. За да усвои по-лесно учебната материя, викнете на помощ видео уроци. Те ще му помогнат визуално да си представи неясната материя, а със собствените си думи може да пробва и да изнесе лекция на самия себе си. Като изговори урока на глас, детето ви ще успее да провери какво знае, при необходимост ще спира да запълва пропуските и ще продължава напред. Бъдете сигурни, че това е най-добрия начин за запомняне. Ключът към подобряването на паметта е в разбирането какво се учи, а не в механичното му запомняне.

Учебен трик #2

Задаване на въпроси

Понякога разбирането на даден термин, теория или друг вид информация може да се окаже не лека задача за вашето дете. Обяснете му, че в такива моменти да попита учител или някой, който може да му обясни неясната материя е наистина безценно. Научете го смело да задава всякакви въпроси и че когато говорим за учене терминът "глупав въпрос" не съществува. "Любопитството е фитилът в свещта на познанието" гласи една мъдра поговорка, затова именно чрез градивното любопитство неясното се превръща в ясно.

Учебен трик #3

Самоизпитване

След като един път е успяло да вникне в учебната материя, за детето е важно да се тества и да провери какво точно знае и е усвоило. Посъветвайте го да изключи телефона си и да не говори с никого, дори и с вас. Нека да си отдели време само за себе си. Може да си възложи определена задача и/или да се опита да отговори на важни въпроси от материала, особено ако са дадени като упражнения. Ако успее да го направи с правилната настройка, детето ви ще си даде реална преценка колко всъщност знае. А така най-добре ще разбере къде точно се намира и още колко има да учи.

Учебен трик #4

Използване на онлайн учебни помагала

Не е нужно детето ви да се забие в учебника с маркер в ръка, при положение, че има толкова други начини, по които може да се учи. Помогнете му да проучи и да избере този начин, който най-добре ще работи за него. Това може да стане като опита и използва колкото се може повече учебни техники и инструменти, за да види кое работи най-добре за него.

Учебен трик #5

Създаване на гъвкав план за учене

Краят на срока или на цялата учебна година наближават? На детето ви предстоят изпити по всички възможни предмети и виждате ужаса в очите му? Насърчете го да си създаде гъвкав план за учене, който да бъде алтернатива на строгия такъв, какъвто винаги си прави. Колко ефективно всъщност е ученето, когато детето ви се затвори вкъщи и се изолира от света с идеята да учи целодневно? Поместването на един алтернативен план Б, в който да се съчетават полезното с приятното и времето да стига за всичко, е винаги добре дошъл. Колкото повече наближават изпитите, толкова по-конкретен трябва да става този план, защото в началото той може да е по-свободен. Детето ви може да добавя и да променя различни аспекти от плана, но отговорно, за да сте сигурни, че ще съумее да изпълни всяка част от него по най-добрия начин.

Ако детето ви успее да приложи тези 5 аспекта в своята учебна програма, със сигурност ще се почувства по- уверено по пътя към успешното взимане на всички изпити. И ще запомни, че колкото по-рано започне да учи и да се подготвя, толкова повече ще разбира и проумява, но най-важното - ще има повече свободно време и по-малко за учене.

Източник: Ucha.se