Скъпи родители, ето няколко изпитани съвета, които биха могли да улеснят периода на преход от детска градина към училище за детето ви, за вас и учителя, който ще работи с него в първи клас. Виртуален център за приобщаващо образование отново в час предлага 7 правила:

1. Още при процедурите около кандидатстване, информирайте училището, ако детето ви има специфични нужди, които е важно да бъдат посрещнати

Въпреки тази добре установена практика, сме наясно с тенденцията у нас да се случва именно обратното - родителите, притеснени от това те и детето им да не бъдат отхвърлени, прикриват тази важна информация. Често училищни практики стават основание на тези притеснения на родителите. Въпреки това ние от ЦПО вярваме, че откритият диалог между училището и родителите е нещо, което е важно да започне от самото начало. Важно е да знаете, че според Наредба 1 от 23-ти януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и хронични заболявания училището е среда, в която децата и учениците със специални образователни потребности се обучават и възпитават интегрирано и се насочват към специални училища само след изчерпване на всички възможности за подкрепа на тези деца в масовото училище. Ако вашето дете е обект на дискриминационна политика, сигнализирайте отговорните органи

2. Инициирайте среща с директора, в която да го запознаете с трудностите, които би могло да срещне детето ви в училище

В рамките на тази среща се информирайте за политиките за училищната безопасност на конкретното училище, правилата, ресурсите, ограниченията на училищната среда и стъпките, които се налага да бъдат взети, за да бъдат посрещнати специфичните нужди на вашето дете.

3. Срещнете се с учителя на детето ви, колкото се може по-скоро. Използвайте това време, за да представите себе си и детето си

От полза на вашия учител би било да представите кратко портфолио на детето си с информация за неговото състояние, важни документи, рисунки, ваши практики, всичко онова, което мислите, че би било от полза за учителя при работа с детето ви.

4. Опитайте се заедно да установите най-добрия начин за ефективна комуникация, в която да споделяте информация за вашето дете.

5. Своевременно информирайте училището за всички допълнителни изследвания, актуална медицинска информация, с която разполагате във връзка със състоянието на детето ви.

6. Подготвяйте се за родителски срещи, защото те са нещо важно - набележете си предварително важните въпроси, които ви вълнуват. Вие също сте активен участник в тези срещи.

7. Давайте ефективни обратни връзки на учителя за работата му, в които фокусът е детето ви.