В пети клас се променят не само децата. Променя се и средата, в която те учат, отношенията им с родителите и учителите, организацията на живота в училище, се обобщава в новото издание на Наръчника за родители "Добре дошли в пети клас", подготвено от асоциацията "Родители" за семействата с петокласници през учебната 2019/2020 година.

До четвърти клас децата имат един основен учител, който е с тях почти през цялото време. Началният учител изпълнява функциите на преподавател и възпитател. За повечето деца между първи и четвърти клас началният учител се превръща в нещо като още един родител. В пети клас обаче цялата тази ясна структура на авторитета и обгрижеността се променя. Децата навлизат в нов етап от порастване и едно от предизвикателствата е и липсата на един основен учител. На негово място се появява класен ръководител, който в най-добрия случай има пет-шест часа седмично с децата. През останалото време, а то е приблизително пет пъти повече, те са с други учители. Това създава у децата усещане за "невидимост", което може да доведе както до чувство на обърканост, напрежение и тревожност, така и до опиянение от чувството за свобода - "вече мога да правя каквото си искам и няма кой да ме види", отбелязват експертите, подготвили изданието.

В пети клас индивидуалният подход към учениците е заменен от нови принципи и правила. Класният ръководител за разлика от началния учител до четвърти клас преподава на различни класове. В зависимост от предмета, който води, той може да има от 100 до 200 ученици в различните класове. По тази причина му е необходимо повече време, за да опознае всяко дете от класа. Хубавото е, че има различни варианти този процес на сближаване да бъде улеснен и скъсен във времето чрез различни класни и извънкласни форми - ходене на кино, на театър, организиране на спортни празници.

Преминаването от един учител към много е доста сериозна промяна и за родителите. Това е основната причина за по-трудното получаване на обратна връзка от учителите за резултатите на детето и най-вече на какво се дължи спадът на успеха или пък постиженията - още една рязка промяна, която децата много трудно разбират или пък просто го приемат като даденост. Голям процент от децата до четвърти клас получават предимно шестици като стимул за усилията, които полагат, а в пети клас в бележника им се появяват всички оценки от 2 до 6, без подробно обяснение защо се случва това. Затова родителите, заедно с детето, трябва да подредят изискванията на новите преподаватели, за да няма напрежение и притеснение. Обяснете на детето положителната страна на това да има много преподаватели, препоръчват експертите.

От пети клас децата започват сами да ходят на училище

Пети клас е периодът, когато повечето деца започват сами да ходят на училище. Помогнете на детето да изгради спокойствие и самочувствие, че може да се справи: няколко пъти изминете заедно пътя до училище и обратно по най-безопасния маршрут. Ако се налага детето да ползва градския транспорт, обърнете му внимание как да разпознава спирките, да следи дали номерът на автобуса е точно този, който му трябва, дали не се качва в обратната посока. Проверете дали ключът на детето не заяжда в ключалката и изтренирайте пускането и спирането на алармата, ако ползвате такава.

Договорете се към кого детето може да се обърне, ако изпадне в затруднение във ваше отсъствие - съседи, роднини, полиция. Оставете на видно място списък с важни телефонни номера и следете детето да има под ръка работещ телефон, отправят съвети към родителите авторите на наръчника за петокласници.

Повечето преподаватели в пети клас са на мнение, че е по-добре децата да подготвят уроците и да пишат домашните в деня, в който е взет съответния учебен материал, а за деня, в който имат следващ час по история например, само да си преговорят урока. По този начин, докато обясненията на учителя са все още "пресни" и ясни в главата на детето, то по-лесно ще се справи и с текста в учебника. Научете детето първо да учи уроците си и едва след това да пише домашните, защото учебният материал в пети клас е обемен и изисква по-сериозни усилия за учене и повече време.

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Кои са типичните рискове в онлайн живота на децата в пети клас

Проучванията сочат, че най-разпространеният риск за децата не е контактът с непознати, а опасността да станат жертва или инициатор на тормоз - чрез създаване на фалшиви профили, публикуване на унизителни и злепоставящи изображения, на коментари и текстове.

Изследванията показват, че при използването на провокативни псевдоними и аватари, често със сексуален подтекст, се увеличава рискът от онлайн контакт с педофил, както и рискът от онлайн тормоз с 40 до 60 на сто, информират от асоциация "Родители". И отбелязват, че децата в пети клас може да бъдат изложени на вредно съдържание в интернет, свързано с пропаганда на насилие, наркотици, анорексия, самонараняване, на расизъм и екстремна порнография, както и да се доверят на фалшива информация.

Децата в пети клас трябва да осъзнават, че когато общуват онлайн, от другата страна стои жив човек и думите, които използват, могат да го наранят не по-малко, отколкото, ако са лице в лице. Бъдете добър пример за спазване на правилата за виртуално общуване - изградете навик у детето да поздравява онлайн, да бъде вежливо с другите и да не ги наранява /дори скрито зад псевдоним/, да не споделя информация за други хора без тяхното съгласие - съветват родителите експертите. И препоръчват също на родителите да научат децата си да проверяват източника на информацията в интернет, автора, датата на публикация и да ги сравняват с други източници. Тези правила трябва да се напомнят на децата, за да не се подведат от фалшиви новини в интернет.

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

Пети клас е времето за важните разговори с децата - за секса, алкохола, цигарите и наркотиците

Навлизането на детето в пубертета и засиленото общуване с връстниците изправя родителите пред въпроса - кога и как да осъществят онези "трудни разговори" - за алкохола и наркотиците, за секса и парите, за изборите и грешките. На повечето родители им се струва, че е рано да говорят за това, защото детето е едва на 11 години. Всъщност, никак не е рано, предупреждават авторите на наръчника за родители на петокласници.

И отбелязват, че не е лесно родителите да започнат разговор с децата за сексуалните отношения. Най-естественият подход е като говорите с тях за любовта и отношенията между хората, които се обичат. В тази възраст децата вече имат представа за влюбени хора, за целувки, за сватби, за бременност и раждане. Това е сериозна основа, от която може да започнете разговор, че някой ден и те ще изпитат такива чувства, че ще имат желание да споделят времето, мислите, сърцето с един определен човек. Именно вие като родители трябва да им разкажете за любовта, нежността, за интимните отношения между хората, съветват от експертите. И препоръчват на родителите на петокласници да гледат заедно филм с децата си.

Коментирайте темата любов, секс, влияние на приятелите, натиск за действие, трудност да отстоиш себе си. Новините са пълни със съобщения за сексуални престъпления. Винаги съчувствайте на жертвата, не я обвинявайте в непредпазливост и разсъждавайте на глас какви са последствията за нея и как може да ѝ се помогне. Така в бъдеще детето ви много по-спокойно би споделило случай на сексуално посегателство. За да има истински разговор обаче, съотношението на времето, в което говорите вие и детето, трябва да бъде 40:60 в полза на детето, отправят съвети към родителите експертите.

Родителите трябва да научат петокласниците да планират разходите си и да разпределят парите за различни цели

Петокласниците вече имат известен опит в света на джобните пари, в пазаруването, спестяването, в губенето на пари, за заемите и за варианти на паричния оборот. Въпреки това те все още се нуждаят от подкрепата на своите родители, за да изградят здравословни финансови навици.

Обсъждайте заедно с децата в пети клас семейния бюджет - откъде идват парите, как ги разпределяте за различните нужди и как може да намалите някои разходи или да потърсите нови приходи. Помнете, че участието на детето в планирането и разпределението е полезно за развитието и самооценката му, но отговорността за решенията е ваша. Учете детето да разграничава нужда от желание. Научете го, че първо се задоволяват нуждите и едва след това са желанията, и то, ако има възможност. Това е ключово за по-нататъшния му успех в живота. Време е да увеличите периода, за който давате джобни пари на петокласника - веднъж в седмицата или месеца. Така ще го научите да планира разходите си, съветват експертите.

Те препоръчват също родителите да научат петокласниците да разпределят парите си за различни цели - за основни нужди /закуски, учебни пособия/, за удоволствия, за спестяване, за благотворителност. Договорете поне веднъж месечно да обсъждате движенията на пари в различните "портфейли". Насърчавайте детето да спестява: помогнете му да си представи как малките суми от спестяване могат да му помогнат да постигне по-големи цели. Съветвайте го да спестява, като се ангажирате да удвоите спестената сума, ако целта е недостижима само с неговите усилия. Насърчавайте благотворителността - отделянето на около 10 процента от джобните пари за добра кауза, се смята за подходяща сума, която не ограничава съществено възможностите на детето, а го учи на благородство, коментират експертите.