Изкуственият интелект ще ни помогне да мислим критично и ще ни помогне да планираме своите задачи. Нашето общество, и особено учителите, трябва да се научим да мислим критично и да научим учениците да проверяват фактите, защото колкото и съвършен да е един изкуствен интелект, все пак той е машина. Човешкият мозък е безграничен и винаги ще поставя някакъв коректив на това, което изкуственият интелект може да предложи и в образованието, и в живота, каза Дочка Кючукова, директор на Началното училище "Захари Стоянов" в Любимец, на дискусия за ролята на изкуствения интелект в образованието.

Дискусията беше част от Единадесето издание на националната конференция "Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование", която продължава в аулата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Доц. д-р Милена Илиева от Педагогическия факултет на Тракийския университет заяви: "Ще се научим, защото няма да имаме избор да бъдем по-практично ориентирани. В последните години много се говори за това как университетите, образованието, е толкова далечно от реалността. Има рамки за уменията и компетентностите, но ще ни се наложи да се върнем към четирите стълба на образованието: да се научим да бъдем, да се научим да знаем, да се научим да правим, да се научим да живеем заедно". По този начин ще вървим напред, добави доц. Илиева.

На въпрос как ще се променят изискванията към учениците в сферата на изкуствения интелект и какви ще се новите умения, на които те трябва да бъдат научени, Михаил Ненов - директор на Основното училище "Александър Георгиев-Коджакафалията" в Бургас, каза, че най-важното нещо, за което педагозите трябва си дадат сметка и да внушат на своите възпитаници, е че, в момента, в който излязат на пазара на труда, те вече няма да се конкурират с други хора, а ще бъдат в конкуренция за работни места и с изкуствения интелект, с роботи и с машини. Изключително важно е учениците, младите хора, да изградят у себе си тези качества, които отличават човекът, естественият, от изкуствения интелект. Критичното мислене е едно от тези качества, друго е свързано с уменията за учене през целия живот, отбеляза Ненов.

Снимка: iStock by Getty Images

"Може би най-успешните за мен подходи при работа с изкуствения интелект в класната стая не са толкова свързани с това да използваме чатботове, а системи, при които учениците обучават, тренират изкуствения интелект. Когато се влезе в този процес, се разбира как работят тези системи, но и се разбира какво означава да се учи изобщо, както и се развиват умения за учене през целия живот. Това е много ценно", заяви Михаил Ненов.

Използването на информационните технологии в училището не е самоцел, а ролята на нас, като учители, е да научим учениците, че във всяко нещо има огромни ползи и потенциал, има и рискове, но трябва да открием този баланс. Учителската гилдия е много прогресивна и вярвам, че ще се справи с това предизвикателство, каза Дочка Кючукова.

Конференцията беше открита по-рано днес от заместник-министъра на образованието и науката Наталия Митева. Тя заяви, че трябва да гледаме на изкуствения интелект като на още един инструмент в ръцете на учителя, който може да подобри образованието. Визията на Министерството на образованието и науката (МОН) за дигитализацията започва с най-основния фактор в образованието и е той е човешкият. Основната ни роля е да се погрижим за това всяко дете в България да има възможност да реализира пълния си потенциал и да има успех в живота. Тези възможности минават най-вече през инвестицията в учителите, каза Митева.

Снимка: iStock by Getty Images

По примера на Полша и на другите по-прогресивни образователни системи по отношение на технологиите за изкуствения интелект готвим най-базови насоки за учителите как да използват този инструментариум в училище. Това трябва да става внимателно, но с възможност да се преподава по-творчески, предава БТА. Разработваме и следващ стратегически проект за дигитализация, който да е финансиран от новата оперативна програма "Образование". Целта на българското образование е да подкрепи всеки ученик и тя минава през подкрепата на всеки учител, заяви заместник-министърът на образованието и науката.