Свикнали сме с факта, че в училище има важни и второстепенни предмети. Кой не трепери преди уроците по математика? Но в урока по танци е възможно да се отпуснете. Вярно е, че обучението по математика и други точни науки е много по-тежко, отколкото по танци, музика или рисуване. Въпреки всички образователни реформи това мислене все още съществува. Изкуството се смята за нещо второстепенно, не толкова важно за общото развитие и затова не му се отделя голямо внимание в училище.

Но танците формират личността, творческото мислене, развиват фини двигателни умения, изобретателност, памет, пишат от Е-здравей.

Кен Робинсън, специалист в областта на развитието на творческото мислене и образование, разказва защо танците са толкова важни, колкото и математиката.

"В продължение на няколко години бях патрон на Лондонското училище за съвременни танци. През 2016 г. бях поканен да изнеса лекция в чест на основателя Роберт Коган и реших да говоря за ролята на танците в училищата. Преди лекцията написах в Туитър статус: "Защо танцът е толкова важен, колкото и математиката в образованието". Имаше много одобряващи коментари, но и няколко въпроса. Един потребител каза: "Кен, танците не са толкова важни, колкото математиката." Втори написа: "И какво? Телефоните са по-важни от бананите. Мравките не са толкова важни, колкото тоалетни четки." Аз се засмях. Не споря с математиката - тя е неразделна част от великото творческо приключение на човешкия ум. Това също е тясно свързано с динамиката на танца. Това е аргумент в полза на равенството в преподаването. Говоря за равнопоставеността на танците с други изкуства, езици, математика, хуманитарни науки в общото образование на всяко дете."

Танцът може да помогне за възстановяване на радостта и стабилността, да облекчи напрежението, което детето изпитва в училище.

Какво е танцът? Това е физическото изразяване на отношения, чувства и идеи чрез движение и ритъм. Никой не е изобретил танца. Той е дълбоко в сърцето на всяка култура през цялата история на човечеството. Танцът е част от импулса. Обхваща няколко жанра, стилове и традиции и постоянно се развива. Ролите му варират от развлекателни до свещени и обхващат всички форми на социална цел.

Някои хора отдавна са осъзнали, че танците са неразделна част от живота и образованието. Ниският статус на танците в училищата е отчасти свързан с високия статус на традиционната академична работа, която свързва обучението основно с устно и математическо мислене. Изследванията, събрани от Nielsen и Berridge, показват как по-доброто разбиране на танца развива предизвикателствата на стандартните концепции за интелигентност и постижения, и показва преобразяващата сила на движението за хора от всички възрасти и произход.

Танцовото обучение има важни предимства за социалната адаптация на човек. Много форми на танци са по своята същност социални. Те включват комбинация от движения в синхрон и съпричастност с директен физически контакт.

Група от изследователи в областта на кинезиология и педиатрия проведе мащабно преразглеждане на повече от 850 проучвания на физическо въздействие върху децата в училищна възраст. Те измерват ефекта на 30-45 минути умерена или енергична физическа активност три до пет дни седмично върху много фактори: затлъстяване, сърдечно-съдовата система, кръвното налягане и костна плътност, както и депресия, самочувствие и академично представяне. Въз основа на сериозни доказателства в редица категории, групата категорично препоръчва учениците да имат поне един час (или повече) умерена или енергична физическа активност на ден.

Отчитайки конкретно академичните постижения, групата откри сериозни доказателства, че "физическата активност има положителен ефект върху паметта, концентрацията и поведението в училище". Един от изследователите беше особено впечатлен от подобрението в четенето и математиката сред онези, които започнали да танцуват. Академичните им постижения са се увеличили значително. Може би това се дължи на прякото влияние на движението на краката върху мозъка.

Танцът също има икономически ползи. Той насърчава развитието на хармонични лични качества, които работодателите ценят. Съществува мит, че изкуството е предназначено за талантливи, но всъщност изкуството е от полза за всички, независимо от професионалните им умения. Ние не преподаваме математика изключително за създаването на математици и ние не се научаваме да пишем само за да създадем ново поколение романисти. Същото важи и за танците. Ние ги учим за да сме здрави и да прилагаме уменията, знанията и опита от изкуството в кариерата и живота си.