Учени от океанографския институт "Удс Хоул" в Масачузетс откриха механизъм, чрез който ниската температура в средата, в която даден индивид се е установил, удължава живота му.

Според тях механизмът е свързан с определени гени, които кодират чувствителни към студа протеини.

Известно е, че сред факторите, които влияят върху продължителността на живота на даден индивид, са телесната му температура и температурата в средата, в която той живее. Редица видове безгръбначни живеят по-дълго при ниски температури. Причините за подобна зависимост досега не са подробно изследвани. Предполага се, че продължителността на живота се увеличава вследствие на забавения метаболизъм, а това на свой ред намалява клетъчните увреждания и формирането на активни форми на кислорода. Някои учени са на мнение, че зависимостта е обусловена от определен сигнален път.

В рамките на новото изследване било анализирано въздействието на студа върху 11 култури от многоклетъчни Brachionus, които се срещат във водна среда. Целта била да се провери дали действително животът се удължава за сметка на термични реакции у животните. Очаквало се продължителността на живота на всички представители на вида да се увеличи еднакво. Резултатите обаче показали, че този показател се увеличил с 6 до 100 процента в зависимост от отделните култури.

Специалистите освен това комбинирали въздействието на ниската температура с нисковъглехидратна диета и това довело до допълнително удължаване на живота. По мнението им, ключова роля играе ген, който кодира чувствителния към студа протеин TRPA1.