Що са антиоксиданти:

Антиоксидантите са група от съединения, някои от които тялото ни може да произвежда, а други - трябва да приемаме с храна, които имат ключово значение за организма ни. Тяхната роля е да поддържат баланса между оксидативния стрес и естествените защитни механизми на тялото.

Оксидативният стрес е резултат от действието на свободните радикали, които са малки силно реактивни молекули, резултат от нормалните физиологични процеси на обмяната и имунната защита. При различни ситуации и условия, тяхното количество може да надвиши компенсаторните възможности на организма, в резултат на което да се получи свръхнатоварване, известно като оксидативен стрес.

Антиоксидантите са на почит поради тяхната способност активно да ловят свободните радикали и да предпазват клетките и тъканите от увреждания. През последните години, тези вещества се превърнаха в обект на голямо внимание поради потенциалните ползи, свързани с техния прием. Научните доказателства сочат, че те предпазват от появата и развитието на хронични заболявания, преждевременното стареене и намаляване на когнитивните способности. За да можем да си обясним по какъв начин антиоксидантите помагат, ще навлезем в малко повече детайли относно механизма им на действие, източниците и цялостното им действие върху здравето.

Механизъм на действие :

  1. Директно отстраняване на свободни радикали - антиоксидантите неутрализират свободните радикали като им отдават електрони и по този начин стабилизират тези силно реактивни молекули и им пречат да упражнят разрушителното си действие върху клетките.
  2. Прекъсване на веригата - антиоксидантите прекъсват верижните реакции, които водят до формиране на свободни радикали и тяхното по-нататъшно разпространение.
  3. Регенерация на други антиоксиданти - някои от представителите на тази група съединения имат свойството да възстановяват окислените антиоксиданти и да възстанови техните свойства.
  4. Метална хелация - някои антиоксиданти, предимно от растителен произход, могат да хелират металните йони на желязото и медта, чиито действие се свързва с генериране на вредни реактивни кислородни форми.

Източници на антиоксиданти:

Тялото ни може да синтезира някои антиоксиданти само. Например, глутатионът, който представлява най-мощният познат антиоксидант, се синтезира свободно от черния ни дроб. За да може да не се изчерпват количествата от него, неактивната форма се регенерира, благодарение на витамин Е.

От своя страна, витамин Е е пример за есенциално вещество с голям антиоксидантен потенциал, което човек трябва да приема с храната и не може да се синтезира ин виво. Други примери за антиоксиданти, които си набавя посредством диетата са витамин А, витамин С, минералите селен, цинк и други.

Съществуват и трета група от вещества, които също могат да играят ролята на силни антиоксиданти, но не попадат в групата на есенциалните или собствените антиоксиданти. Това са антиоксидантите с растителен произход. Тези фитохимикали, най-често от групите на фенолните съединения, изпълнят редица свойства, попаднали в нашето тяло. Някои от тях много ефективно отстраняват свободните реактивни форми или пречат на действието им върху клетките и клетъчните органели.

Все по-нашумяла е темата за антиоксидантните хранителни добавки - дали това ще са витамини, минерали или билкови екстракти, ефектът, към който се стремим с приема им е противодействие на оксидативния стрес.

Ползи от приема на антиоксиданти:

Зад големия интерес към темата за антиоксидантите, се крие и голяма доза резон. Съществуват множество научни доказателства за конкретни механизми и функции, които изпълняват тази група вещества.

Основните здравни ползи на антиоксидантите биват :

  1. Защита срещу хронични заболявания - в това число сърдечно-съдови заболявания, рак и невродегенеративни болести.
  2. Забавят процесите на клетъчно стареене - антиоксидантите се борят със свободните радикали и профилактират клетъчните структури като ДНК, липиди, протеини.
  3. Подпомагат умствените процеси и здравето на централната нервна система ( мозъка) - те предпазват невроните от оксидативния стрес, намаляват възпалението и подобряват мозъчната перфузия.
  4. Подобряват функцията на имунитета - свободните радикали могат да компрометират функциите на имунните клетки и да намалят защитните способности на организма.
  5. Подпомагат здравето на кожата - антиоксидантите предпазват от УВ-индуцирания оксидативен стрес в следствие излагане на пряка слънчева светлина, което води до по-дълбо запазване младостта и еластичността на кожата.

В заключение, антиоксидантите са жизненоважни за поддържане на оптимално здраве и благоденствие, като се борят с унищожителното действие на оксидативния стрес. Дали ще бъдат набавени от хранителни източници или под формата на хранителни добавки, те играят ключова роля за предпазване на клетките и тъканите от действието на свободните радикали. По този начин, антиоксидантите ни предпазват от развитието на хронични заболявания и подкрепят общото ни здравословно състояние.

За да си подсигурим необходимия прием от тези полезни вещества, специалистите препоръчват да се консумират плодове, зеленчуци, ядки, и различни билки, а при необходимост - може да прибегнем към концентрираната сила на хранителни добавки и билкови екстракти. Инкорпорирането на антиоксиданти в бита ни, би допринесло за постигане на един здравословно-насочен живот и увеличаване защитните сили и устойчивостта на организма ни.

Реклама