Хранителен режим на базата на трансгенна царевица, на който за 6 месеца били подложени плъхове, не засегна здравето и метаболизма им, сочат резултатите от изследване.

То е извършено от учени от Френския институт за агрономически изследвания и Френския институт за здравеопазване и медицински изследвания. Получените резултати оборват тези от проучването на френския експерт Жил-Ерик Сералини върху токсичността на генномодифицираната царевица NK603. Сералини заключи, че хранените с царевица NK603 плъхове са с увеличен риск от рак на гърдата и от чернодробни и бъбречни увреждания. През 2012 г. заключенията му обаче бяха оборени от Европейския орган по безопасност на храните.

Новото изследване обхвана 20 плъха и продължи 90 дни, т.е. приблизително около една трета от продължителността на живота на тези гризачи, поясни Бернар Сал от екипа.

Плъховете били хранени с различно количество ГМО царевица NK603 или MON810 или с царевица, която не е генномодифицирана. Били идентифицирани маркери, въз основа на които хранителен режим на базата на царевица NK603 може да бъде различен от този на базата на царевица MON810.

"За сметка на това, погледнато от биологична гледна точка, след 6-месечни експерименти не бе открита значима разлика между храненето на базата на ГМО царевица и на царевица, която не е генно модифицирана", отбелязаха учените.

"Не бе наблюдавано никакво увреждане на органи у плъхове, които бяха хранени с генномодифицирана царевица."

Резултатите от изследването са публикувани в Toxicological Sciences.